JEDEN PROCENT   »  

Twój jeden procent może znaczyć tak wiele...

Przekaż 1% podatku na Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech Dziecka"


"Jeden procent" to jedyny podatek, o którym każdy może zdecydować, na co go przeznaczyć. Każdy podatnik może zdecydować czy swój podatek przeznaczy państwu, czy skorzysta z możliwości przekazania go na rzecz organizacji pożytku publicznego.


Czy zdecydowali już Państwo, na jaki cel przeznaczycie 1% swojego podatku? Prosimy, wesprzyjcie Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech Dziecka". Dzięki Państwa pomocy zrobimy jeszcze więcej.


Dlaczego przekazać 1% swojego podatku właśnie nam?

 • Opiekujemy się dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną z terenu miasta i gminy Mszczonów.

 • Dzieci mają zajęcia w świetlicy terapeutycznej działającej przy szkole podstawowej. Są to zajęcia teatralne, taneczne, rehabilitacyjne, gry, zabawy integracyjne, lekcje religii, wycieczki.

 • W zajęciach świetlicy uczestniczą dzieci niepełnosprawne i wolantariusze oraz dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i z gimnazjum.

 • Dla większości dzieci świetlica to jedyne miejsce, gdzie mogą się spotkać z rówieśnikami.


Kto może przekazać 1% podatku?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych

 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku

Podstawowe zasady przekazywania 1%

 • podatnik w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym podaje wysokość kwoty, czyli 1% podatku, nazwę organizacji i numer jej wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym

 • wpłata nie może być większa niż 1 procent podatku

 • podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji

 • organizacja nie będzie mogła się dowiedzieć, kto przekazuje jej 1% - dowie się tylko, z którego urzędu pochodzi otrzymana kwota

 • urząd skarbowy musi przekazać wskazane pieniądze do końca lipca

Jak przekazać 1% podatku na Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech Dziecka"

W odpowiedniej rubryce formularza PIT proszę wpisać nazwę organizacji

Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Uśmiech Dziecka"

Bank Rawski Oddział Mszczonów

Nr konta: 20 9291 0001 0041 3914 2000 0010

NIP: 8381706065
KRS: 0000105222
REGON: 017464953

Nawet niewielką kwotę warto przekazać, ponieważ z wielu kilkuzłotowych wpłat może uzbierać się znacząca suma.

Twój 1% - nasz uśmiech. DZIĘKUJEMY :-)