O NAS   »   Nasze cele   »  

Nasze cele

Cel główny:

  • działalność dobroczynna na rzecz dzieci niepełnosprawnych: terapia i integracja w środowisku lokalnym.

 

Cele działalności odpłatnej:

KOD/PKD
85.32.

  • prowadzenie świetlicy terapeutycznej oraz innych placówek dla osób niepełnosprawnych.

91.33.Z

  • organizowanie imprez okolicznościowych służącym osobom niepełnosprawnym oraz propagującym cele i idee Stowarzyszenia.
  • prowadzenie działalności integrującej osoby niepełnosprawne przez aktywność kulturalną, rekreacyjną, towarzyską i rehabilitacyjną.
  • inne działania służące osobom niepełnosprawnym.


Cele działalności nieodpłatnej:

85.32.A

  • wzajemna współpraca i pomoc osobom niepełnosprawnym oraz członkom Stowarzyszenia.

91.33.Z

  • współpraca z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji wymiany doświadczeń dotyczących problemów osób niepełnosprawnych.
  • organizowanie imprez okolicznościowych służących osobom niepełnosprawnym oraz propagującym cele i idee Stowarzyszenia.