O NAS   »   Zarząd stowarzyszenia   »  

Zarząd

Bożena Majewska - Prezes Stowarzyszenia
Jolanta Wacławek- Wiceprezes
Ewa Kiełkiewicz - Skarbnik
Justyna Burchert - Sekretarz
Hanna Gołyńska - Członek zarządu