O NAS   »   Informacje ogólne   »  

Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka” zostało powołane przez panią Bożenę Majewską w 1999 roku.

Organizacja stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju społecznego, edukacji, rozwijania zainteresowań, wypoczynku, a w szczególności ma za zadanie zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym godnego życia i poszanowania ich praw.

15.VI.2007r. „Uśmiech Dziecka” uzyskał wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, jako organizacja pożytku publicznego.


Serdecznie zapraszamy do świetlicy terapeutycznej, która mieści się w Szkole Podstawowej w Mszczonowie, zapewniamy opiekę specjalistyczną z zakresu logopedii, rehabilitacji, psychologii, oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznej.

Zajęcia odbywają się w roku szkolnym zgodnie z planem zamieszczonym w zakładce AKTUALNOŚCI. Zapraszamy.

Nasz adres: ul. Warszawska 27 96-320 Mszczonów sala 29


Jeśli ktoś chciałby wspomóc działalność naszego stowarzyszenia, to prosimy o wpłacenie pieniędzy na nasze konto.

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej Oddział Mszczonów
Nr konta: 20 9291 0001 0041 3914 2000 0010

Każda Wasza złotówka przekazana na konto naszego Stowarzyszenia umożliwia nam realizację naszych celów i świadczy o wrażliwości na los dzieci niepełnosprawnych.