WSPÓŁPRACA   »  

Instytucje oraz osoby, z którymi współpracuje Stowarzyszenie „Uśmiech Dziecka”

  • Urząd Miasta i Gminy Mszczonów (burmistrz Józef Grzegorz Kurek)
  • Gminne Centrum Informacji oraz redakcja Merkuriusza Mszczonowskiego
  • Stowarzyszenie „Rada Polek” z Warszawy
  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  - Mszczonów
  • Termy Mszczonów
  • Szkoła Podstawowa im. 25 Pułku Artylerii Pancernej
  • Publiczne Gimnazjum w Mszczonowie
  • Mszczonowski Ośrodek Kultury
  • Zespół Placówek Oświatowych – Mszczonów
  • Dom Dziennego Pobytu w Żyrardowie